Volledig in je Kracht in Overgave

Kracht en Overgave

Volledig in je kracht in overgave

 

Kracht en overgave.

Een leeuw is een krachtig, authentiek dier. Deze foto van een leeuw die op zijn rug ligt in volledige overgave, inspireert ons. We zien er de mooie combinatie van kracht en overgave in.

Dat is precies wat wij jou aanreiken met onze activiteiten. Kracht door volledig jezelf te zijn en te ontdekken wat voor masseur jij bent. Overgave door vanuit loslaten te komen in het hier en nu en jezelf trouw te zijn. Daarom zie je de leeuw in ons logo. Het staat symbool voor de combinatie van kracht en overgave.

Kom het maar ervaren!

Els Jonkheer en Harry Scholtens